logo nokia-tuning.net
Nokia model type list overview

Order by: Model | Type

Nokia 33 Terminal
?
Nokia 7620
?
Nokia 8587
?
Nokia 8877
?
Nokia N810 WiMAX
?
Nokia Cityman
CD60HP
Nokia D211
DTE-1
Nokia C110 WLAN Card
DTN-10
Nokia C111 WLAN Card
DTN-11
Nokia 32 Terminal
DTX-3
Nokia Music Player
HDR-1
Nokia Talkman ?
HSN-2(D)
Nokia Talkman ?
HSN-4
Nokia 720
HSN-5(KP)
Nokia 3610
NAM-1
Nokia 2100
NAM-2
Nokia 3300
NEM-1
Nokia 3300a
NEM-2
Nokia N-Gage
NEM-4
Nokia 252N
NHA-3SA
Nokia 918
NHA-5(NA)
Nokia 918P
NHA-5(NA)
Nokia 2190
NHB-2(NB)
Nokia 2120
NHC-1(X)
Nokia 2160i
NHC-4(HE)
Nokia 2160
NHC-4(NE)
Nokia 2120 Plus
NHC-4(NX)
Nokia 2180
NHD-4(X)
Nokia 2110
NHE-1(NX)
Nokia 1011
NHE-2
Nokia 2010
NHE-3(DN)
Nokia 2148i
NHE-4
Nokia 2148i
NHE-4(AX)
Nokia 2114
NHE-4(NC)
Nokia 2110i
NHE-4(NX)
Nokia 2118
NHE-4(NY)
Nokia 1610
NHE-5(NX)
Nokia 1631
NHE-5(SA)
Nokia 1611
NHE-5(SX)
Nokia 8110i
NHE-6(BM)
Nokia 8110
NHE-6(BX)
Nokia 3110
NHE-8
Nokia 3110 Plus
NHE-8(BX)
Nokia 3810
NHE-9
Nokia 2148
NHK-1
Nokia 2140
NHK-1(XA)
Nokia 2040
NHK-3
Nokia 1630
NHK-5(NA)
Nokia 1620
NHK-5(NX)
Nokia 1630
NHK-5(NX)
Nokia 1620
NHK-5(NY)
Nokia 8148
NHK-6
Nokia 8148 (nk502)
NHK-6
Nokia 8146
NHK-6(NX)
Nokia nk502
NHK-6(RY)
Nokia 8148i
NHK-6(V)
Nokia 6600
NHL-10
Nokia 6620
NHL-12
Nokia 6810
NHL-2
Nokia 7650
NHL-2(NA)
Nokia 7210
NHL-4
Nokia 6610
NHL-4(U)
Nokia 7250
NHL-4J
Nokia 7250i
NHL-4JX
Nokia 6800
NHL-6
Nokia 3650
NHL-8
Nokia 3660
NHL-8X
Nokia 6820
NHL-9
Nokia 6650
NHM-1
Nokia 3600
NHM-10
Nokia 3620
NHM-10(X)
Nokia 3410
NHM-2
Nokia 6250
NHM-3
Nokia 8910
NHM-4
Nokia 8910i
NHM-4(NX)
Nokia 3310
NHM-5(NX)
Nokia 3315
NHM-5(NY)
Nokia 3330
NHM-6(NX)
Nokia 6500
NHM-7
Nokia 8310
NHM-7
Nokia 3510
NHM-8(NX)
Nokia 3350
NHM-9(NX)
Nokia 2170
NHP-4
Nokia 609
NHX-2(ND)
Nokia 909
NHX-2(ND)
Nokia RinGo
NHX-2(NE)
Nokia RinGo 2
NHX-4
Nokia RinGo 3
NHX-7(T)
Nokia 505
NHX-8
Nokia 1220
NKC-1
Nokia 1220 Phase 2
NKC-1(X)
Nokia 1260
NKW-1
Nokia 1261
NKW-1(C)
Nokia 1260 Phase 2
NKW-1(X)
Nokia 6050
NME-1
Nokia 6081
NME-2(A)
Nokia 6081
NME-2(E)
Nokia 6080
NME-2(X)
Nokia 6090
NME-3
Nokia 6651
NMM-1
Nokia 7600
NMM-3
Nokia 3395
NPB-1(BB)
Nokia 3390
NPB-1(NB)
Nokia 3391
NPB-1(NB)
Nokia 3390b
NPB-1(RB)
Nokia 3320
NPC-1
Nokia 3360
NPC-1
Nokia 3321
NPC-1(BG)
Nokia 3585
NPD-1(AW)
Nokia 3570
NPD-1(FW)
Nokia 3595i
NPD-4(AW)
Nokia 6210
NPE-3
Nokia 6310
NPE-4
Nokia 6385
NPH-2(AX)
Nokia 6370
NPH-2(FX)
Nokia 6310i
NPL-1
Nokia 6100
NPL-2
Nokia 6200
NPL-3
Nokia 5140b
NPL-4
Nokia 5140
NPL-5
Nokia 3595
NPM-10
Nokia 6010
NPM-10
Nokia 3595
NPM-10(X)
Nokia 6010
NPM-10(X)
Nokia 6340
NPM-2
Nokia 5510
NPM-5
Nokia 6510
NPM-5/9
Nokia 5100
NPM-6
Nokia 5100
NPM-6(X)
Nokia 3361
NPW-1(PA)
Nokia 6360
NPW-2
Nokia 8265
NPW-3
Nokia 8265i
NPW-3(W)
Nokia 5190
NSB-1
Nokia 6190
NSB-3
Nokia 7190
NSB-5
Nokia 8890
NSB-6(NY)
Nokia 8290
NSB-7
Nokia 8390
NSB-8
Nokia 6800a
NSB-9
Nokia 5120
NSC-1
Nokia 5125
NSC-1
Nokia 6120
NSC-3
Nokia 6120i
NSC-3
Nokia 5185
NSD-1(A)
Nokia 5185i
NSD-1(AW)
Nokia 5170
NSD-1(F)
Nokia 5170i
NSD-1(FW)
Nokia 5180
NSD-1(G)
Nokia 3280
NSD-1(GW)
Nokia 5180i
NSD-1(GW)
Nokia 3285
NSD-1A
Nokia 6185
NSD-3
Nokia 6185i
NSD-3(AW)
Nokia 6188
NSD-3(AX)
Nokia 6180
NSD-3(GW)
Nokia 8270
NSD-5(FX)
Nokia 5110
NSE-1(NX)
Nokia 5110i
NSE-1(NY)
Nokia 5110i APAC
NSE-2(NY)
Nokia 6110
NSE-3(NX)
Nokia 7110
NSE-5(NX)
Nokia 8810
NSE-6(NX)
Nokia 3210
NSE-8
Nokia 3210a
NSE-9
Nokia 5130
NSK-1(NX)
Nokia 6138
NSK-3
Nokia 6130
NSK-3(NY)
Nokia 6150
NSM-1(NY)
Nokia 8850
NSM-2(NX)
Nokia 8210
NSM-3
Nokia 8250
NSM-3D
Nokia 8855
NSM-4
Nokia 5210
NSM-5
Nokia 6590
NSM-9
Nokia 6590i
NSM-9
Nokia 5160
NSW-1
Nokia 6160
NSW-1(NY)
Nokia 6162
NSW-3(AF)
Nokia 6161
NSW-3(ND)
Nokia 8260
NSW-4
Nokia 8260
NSW-4(DX)
Nokia 7160
NSW-5
Nokia 8860
NSW-6
Nokia CardPhone 2.0
PM-1
Nokia Observation Cam
PT-2
Nokia Remote Camera
PT-6
Nokia 9500 Communicator
RA-2
Nokia 9500b Communicator
RA-3
Nokia 9300b
RA-4
Nokia E90-1 Communicator
RA-6
Nokia E90-? Communicator
RA-7
Nokia 9300i
RA-8
Nokia 9290 Communicator
RAB-3(N)
Nokia 9000il
RAB-4(NX)
Nokia 9000
RAE-1(N)
Nokia 9110
RAE-2
Nokia 9110i
RAE-2i
Nokia 9210 Communicator
RAE-3(N)
Nokia 9210c Communicator
RAE-3(N)
Nokia 9000i
RAE-4
Nokia 9210i Communicator
RAE-5(N)
Nokia 9300
RAE-6
Nokia 7700
RAL-2
Nokia 8280
RH-10
Nokia 8280i
RH-10
Nokia 1200
RH-100
Nokia 1265
RH-103
Nokia 1325
RH-104
Nokia 1208
RH-105
Nokia 1208b
RH-106
Nokia 1202-2b
RH-113
Nokia 6230
RH-12
Nokia 6340i
RH-13
Nokia 3560
RH-14
Nokia 2280
RH-17
Nokia 2280 no R-UIM
RH-17(NA)
Nokia 2280 with R-UIM
RH-17(R)
Nokia 1100
RH-18
Nokia 3100
RH-19
Nokia 3120
RH-19
Nokia 6220
RH-20
Nokia 3520
RH-21
Nokia 7200
RH-23
Nokia 6560
RH-25
Nokia 6820b
RH-26
Nokia 6820i
RH-26
Nokia 6225
RH-27
Nokia 6225i
RH-27
Nokia 6230b
RH-28
Nokia N-Gage QD
RH-29
Nokia 2285
RH-3
Nokia 2275
RH-3(DNG)
Nokia 2270
RH-3(P)
Nokia 2272
RH-3(P)
Nokia 3200
RH-30
Nokia 2505
RH-307
Nokia 6585
RH-34
Nokia 1100b
RH-36
Nokia 1100b
RH-36(x)
Nokia 3220
RH-37
Nokia 1100
RH-38
Nokia 1108
RH-38
Nokia 2260
RH-39
Nokia 6108
RH-4
Nokia 2220
RH-40
Nokia 2260
RH-41
Nokia 2220
RH-42
Nokia 3586
RH-44
Nokia 3586i
RH-44
Nokia 3587
RH-44
Nokia 3587i
RH-44
Nokia 3588i
RH-44
Nokia 3589i
RH-44
Nokia 3105
RH-46
Nokia N-Gage QD
RH-47
Nokia 3220b
RH-49
Nokia 3120b
RH-50
Nokia 7610b
RH-52
Nokia 2650
RH-53
Nokia 2652
RH-53
Nokia 2651
RH-54
Nokia 6015
RH-55
Nokia 6015i
RH-55
Nokia 6016i
RH-55
Nokia 6019i
RH-55
Nokia 2112
RH-57
Nokia 6011i
RH-58
Nokia 2600
RH-59
Nokia 3108
RH-6
Nokia 2600a
RH-60
Nokia 3125
RH-61
Nokia 1600
RH-64
Nokia 1600b
RH-65
Nokia 2115i
RH-66
Nokia 2116i
RH-66
Nokia 6670
RH-67
Nokia 6670b
RH-68
Nokia 1110b
RH-69
Nokia 1110
RH-70
Nokia 2125i
RH-71
Nokia 2126i
RH-71
Nokia 2128i
RH-71
Nokia 3128
RH-72
Nokia 3129
RH-72
Nokia 6060
RH-73
Nokia 6061
RH-74
Nokia 1101
RH-75
Nokia 2118
RH-77
Nokia 1255
RH-79
Nokia 3530
RH-8
Nokia 2610
RH-86
Nokia 2610b
RH-87
Nokia 3510i
RH-9
Nokia 1112b
RH-92
Nokia 1110i
RH-93
Nokia 1112
RH-93
Nokia 1112i
RH-94
Nokia 1112b
RH-95
Nokia 1315
RH-96
Nokia 6630
RM-1
Nokia E70-1
RM-10
Nokia N92-1
RM-100
Nokia N92-2
RM-101
Nokia 5140i
RM-104
Nokia 6136
RM-106
Nokia 6631 (NM850iG)
RM-109
Nokia 3205
RM-11
Nokia 3205i
RM-11
Nokia 7380
RM-111
Nokia N71-5
RM-112
Nokia 6131
RM-115
Nokia 6133
RM-115
Nokia 7710
RM-12
Nokia 2355
RM-121
Nokia 6110n-1 Navigator
RM-122
Nokia 6233b
RM-123
Nokia 6234
RM-123
Nokia 2855
RM-124
Nokia 2855i
RM-124
Nokia 6165
RM-125
Nokia 6165i
RM-125
Nokia 6126
RM-126
Nokia 6133b
RM-126
Nokia 6126h
RM-126(H)
Nokia 6133h
RM-126(H)
Nokia 7360
RM-127
Nokia N75-3
RM-128
Nokia 8800
RM-13
Nokia N73-5
RM-132
Nokia N73-1
RM-133
Nokia N76-1
RM-135
Nokia 6708
RM-139
Nokia 7280
RM-14
Nokia 7390
RM-140
Nokia 6233
RM-145
Nokia 5300 XpressMusic
RM-146
Nokia 5300b XpressMusic
RM-147
Nokia N76-5
RM-149
Nokia N93-5
RM-153
Nokia 6275
RM-154
Nokia 2362
RM-155
Nokia 2365i
RM-155
Nokia 2366i
RM-155
Nokia 2367i
RM-155
Nokia N93i-1
RM-156
Nokia N93i-5
RM-157
Nokia N91-5
RM-158
Nokia N91-6
RM-158
Nokia N95-1
RM-159
Nokia N95-3 NAM
RM-160
Nokia 6103
RM-161
Nokia 6103b
RM-162
Nokia 6102i
RM-162(X)
Nokia 8600d Luna
RM-164
Nokia 8800d Sirocco Edition
RM-165
Nokia 5070
RM-166
Nokia 6070
RM-166
Nokia 6080
RM-166
Nokia 5070b
RM-167
Nokia 6070b
RM-167
Nokia 6080b
RM-167
Nokia 7260
RM-17
Nokia E50-1
RM-170
Nokia E50-2
RM-171
Nokia 6133
RM-173
Nokia 5200 XpressMusic
RM-174
Nokia 6290
RM-176
Nokia 6125
RM-178
Nokia N81-1 8GB
RM-179
Nokia 6638
RM-18
Nokia N72-5
RM-180
Nokia 5200b
RM-181
Nokia 6110n-5 Navigator
RM-186
Nokia 5710 XpressMusic
RM-187
Nokia 2310
RM-189
Nokia 6255
RM-19
Nokia 6255i
RM-19
Nokia 6256
RM-19
Nokia 6256i
RM-19
Nokia 2865
RM-193
Nokia 2865i
RM-193
Nokia N77-1
RM-194
Nokia N77-2
RM-195
Nokia 6085
RM-198
Nokia 6085h
RM-198(H)
Nokia 6136b
RM-199
Nokia 6012
RM-20
Nokia 6151
RM-200
Nokia 6263
RM-207
Nokia E65-1
RM-208
Nokia 7373
RM-209
Nokia 6267
RM-210
Nokia 6066
RM-211
Nokia 6215i
RM-214
Nokia 6315i
RM-215
Nokia 6131 NFC
RM-216V
Nokia 6300
RM-217
Nokia 6088
RM-218
Nokia 7088
RM-219
Nokia 6300b
RM-222
Nokia N81-3
RM-223
Nokia 6030b
RM-225
Nokia E61i-1
RM-227
Nokia 6030
RM-229
Nokia 5700 XpressMusic
RM-230
Nokia 8800e-1 Arte
RM-233
Nokia N78-1
RM-235
Nokia N78-5
RM-236
Nokia 3110c Classic
RM-237
Nokia E70-2
RM-24
Nokia 6500s Slide
RM-240
Nokia 5610d-1 XpressMusic
RM-242
Nokia 6120c-1 Classic
RM-243
Nokia E51-1
RM-244
Nokia N95-5
RM-245
Nokia N96-1
RM-247
Nokia 7500 Prism
RM-249
Nokia 6260
RM-25
Nokia 7500b Prism
RM-250
Nokia N81-5
RM-256
Nokia 3555c Classic
RM-257
Nokia 3555cb Classic
RM-257
Nokia 2760 Europe/Asia
RM-258
Nokia 2760 Americas
RM-259
Nokia 6086
RM-260
Nokia 7900d-1 Prism
RM-264
Nokia 6500c Classic
RM-265
Nokia 6288
RM-268
Nokia N81-6
RM-269
Nokia 3555
RM-270
Nokia 6555
RM-271
Nokia 3500c Classic
RM-272
Nokia 3500cb Classic
RM-273
Nokia 3109c Classic
RM-274
Nokia 3109cb Classic
RM-275
Nokia 6555c Classic
RM-276
Nokia 6556c Classic
RM-276
Nokia 6500s-5 Slide
RM-278
Nokia 5610d-5 XpressMusic
RM-279
Nokia 6260b
RM-29
Nokia 2626
RM-291
Nokia 2660 Europe/Asia
RM-292
Nokia 2660
RM-293
Nokia 2660 Americas
RM-293
Nokia E61i-2
RM-294
Nokia N96-5
RM-297
Nokia 2630 Europe/Asia
RM-298
Nokia 2630 Americas
RM-299
Nokia 6020
RM-30
Nokia 5700b XpressMusic
RM-302
Nokia 5310 XpressMusic
RM-303
Nokia 5310b XpressMusic
RM-304
Nokia 1650
RM-305
Nokia 1650b
RM-306
Nokia 6121c Classic
RM-308
Nokia NM705i (DoCoMo)
RM-309
Nokia 6020b
RM-31
Nokia 6120c-5 Classic
RM-310
Nokia N82-1
RM-313
Nokia N82-5
RM-314
Nokia N95-2 8GB
RM-320
Nokia N95-6
RM-321
Nokia 6301
RM-322
Nokia 6301b
RM-323
Nokia 6650H T-Mobile
RM-324
Nokia 6600f-1 Fold
RM-325
Nokia 6220c-1 Classic
RM-328
Nokia 8801
RM-33
Nokia N85-1
RM-333
Nokia N85-3
RM-334
Nokia N85-5
RM-335
Nokia 6300i
RM-337
Nokia 7280b
RM-34
Nokia 2600c Classic
RM-340
Nokia 2600c-2 Classic
RM-340
Nokia 2600c-2b Classic
RM-341
Nokia N78-3
RM-342
Nokia E66-1
RM-343
Nokia E66-2
RM-345
Nokia E71-1
RM-346
Nokia N79-1
RM-348
Nokia N79-3
RM-349
Nokia N79-5
RM-350
Nokia 5710b XpressMusic
RM-351
Nokia 3600s Slide
RM-352
Nokia 7610s Supernova
RM-354
Nokia 7610sb Supernova
RM-355
Nokia 5800d-1 XpressMusic
RM-356
Nokia E71-2
RM-357
Nokia 6680
RM-36
Nokia 5000d-2
RM-362
Nokia 5000d-2b
RM-363
Nokia 3120c-1 Classic
RM-364
Nokia 6210s-1 Navigator
RM-367
Nokia 6610i
RM-37
Nokia 7310cb Supernova
RM-378
Nokia 7310c Supernova
RM-379
Nokia 3250
RM-38
Nokia 3608
RM-385
Nokia 6210s Navigator
RM-386
Nokia 6220c Classic
RM-387
Nokia 2670h
RM-391
Nokia 2680s Slide
RM-392
Nokia 1680c Classic
RM-394
Nokia 1680c-2b Classic
RM-395
Nokia 6212c Classic
RM-396
Nokia 6500c-5 Classic
RM-397
Nokia 7510a Supernova
RM-398
Nokia 7510 Supernova
RM-399
Nokia 2300
RM-4
Nokia E71-3
RM-407
Nokia 6210s-1c Navigator
RM-408
Nokia 5320d-1 XpressMusic
RM-409
Nokia 3155
RM-41
Nokia 3155i
RM-41
Nokia 5220b XpressMusic
RM-410
Nokia 5220 XpressMusic
RM-411
Nokia 6600s-1c Slide
RM-414
Nokia 5320? XpressMusic
RM-416
Nokia 5320d-1b XpressMusic
RM-417
Nokia 6210s-1b Navigator
RM-419
Nokia N90-1
RM-42
Nokia E66-3
RM-420
Nokia N95-4 8GB NAM
RM-421
Nokia 6124 Vodafone
RM-422
Nokia E51-2
RM-426
Nokia 3610a Fold
RM-429
Nokia N91-1
RM-43
Nokia N91-2
RM-43
Nokia 1508i
RM-430
Nokia 7210c Supernova
RM-436
Nokia E71-5
RM-462
Nokia 6170
RM-47
Nokia N96-3
RM-472
Nokia 6170b
RM-48
Nokia E60-1
RM-49
Nokia 2300b
RM-5
Nokia 2680s-2b Slide
RM-500
Nokia 3230
RM-51
Nokia 7610
RM-51
Nokia N93-1
RM-55
Nokia 6270
RM-56
Nokia 6681
RM-57
Nokia 6682
RM-58
Nokia 6155
RM-59
Nokia 6155i
RM-59
Nokia 6156i
RM-59
Nokia 6235
RM-60
Nokia 6235i
RM-60
Nokia 6236i
RM-60
Nokia 3152
RM-61
Nokia 6265
RM-66
Nokia 6265i
RM-66
Nokia 6268
RM-66
Nokia N71-1
RM-67
Nokia 6822b
RM-68
Nokia 6822a
RM-69
Nokia 7370
RM-70
Nokia 6230i
RM-72
Nokia 6030
RM-74
Nokia 6030b
RM-75
Nokia 6101
RM-76
Nokia 6102
RM-76
Nokia 6101b
RM-77
Nokia 6102b
RM-77
Nokia 6101h
RM-77(H)
Nokia 6102h
RM-77(XH)
Nokia 6280
RM-78
Nokia 6288
RM-78
Nokia 6282
RM-79
Nokia 7270
RM-8
Nokia 6111
RM-82
Nokia 6112
RM-82
Nokia N70-1
RM-84
Nokia 5500d Sport
RM-86
Nokia 5500
RM-87
Nokia E62-1
RM-88
Nokia E62-1
RM-88A
Nokia E61-1
RM-89
Nokia 7270b
RM-9
Nokia N80-3
RM-91
Nokia N80-1
RM-92
Nokia 6021
RM-94
Nokia 6152
RM-96
Nokia 2255
RM-97
Nokia 6060v
RM-97
Nokia 6135
RM-98
Nokia 1200
RM-99
Nokia N70-5
RM-99
Nokia 8208
RM-???
Nokia CardPhone 1.0
RPE-1
Nokia 3590
RPM-8
Nokia 6011
RTE-2(RH)
Nokia 6091
RTE-3(RU)
Nokia 616 Car Kit
RV-1
Nokia Kaleidoscop 1
RX-11
Nokia 12 GSM Modul
RX-2
Nokia 12i GSM Modul
RX-2
Nokia Medallion 1
RX-3
Nokia N800
RX-34
Nokia Medaillon 2
RX-4
Nokia N810
RX-44
Nokia 12A GSM Modul
RX-9
Nokia Digital Pen
SU-1(B)
Nokia 770 Internet Tablet
SU-18
Nokia Image Viewer
SU-2
Nokia Image Frame
SU-4
Nokia Image Viewer
SU-5
Nokia Image Frame
SU-7
Nokia Wireless Keyboard
SU-8(W)
Nokia 610 Car Kit
TFE-4
Nokia 810 Car Kit
TFE-4(R)
Nokia 11
TFF-3
Nokia 550
THF-10(P)
Nokia 540
THF-11(P)
Nokia 650
THF-12
Nokia 640
THF-13
Nokia 150
THF-2(P)
Nokia 250
THF-51(P)
Nokia 350
THF-6(P)
Nokia 440
THF-8(P)
Nokia 450
THF-9(P)
Nokia 232
THX-41
Nokia 232NA
THX-41(S)
Nokia 121
THX-7(AT)
Nokia 100
THX-9(L)
Nokia 22 Terminal
TME-1
Nokia 20 Terminal
TME-2
Nokia 30 Terminal
TME-3
Nokia 31 Terminal
TME-4
Nokia Talkman 620
TMF-1(P)
Nokia Talkman
TMF-3(FP)
Nokia 720
TMF-4(SP)


Vote for this article:

JUST ONE CLICK! - Please rank to help increasing quality of this website, thank you!

If you have negative meaning about this articel use the comment function to tell what you do not like!

usefull (240 votes)


useless (45 votes)
Leave comment:

Comment / additional information:

Name: (Email: optional) Code:

Last 30 of 579 comments in database

date: name: comment:
2021-09-19
2020-10-18
2020-08-01
2019-11-19
2019-11-14
2019-08-21
2019-08-21
2019-05-06 Wilson cardoso Meu Nokia está bloqueado a uma rede e eu sou de outra Nokia 2010 NHE-3 (DN) código 0500357 o outro número grande é 450059/20/017122/0
2019-01-01 habib My Nokia 1202 model locked by security code my imei is 358230031235212 please send me code sir
2019-01-01 habib My Nokia 1202-2b RH-113 model locked by security code my imei is 358230031235212 please send me code sir
2019-01-01 habib My Nokia 1202-2b RH-113 model locked by security code my imei is 358230031235212 please send me code sir
2018-05-15 Amin My nokia rh125 model 103 locked by security code my imei is 356228045660443 please send me code sir
2018-04-07 Astrid Gruber nokia 1100 rh 18 made in hungary for sale, novaastra68@gmail.com, Tel:004366565246112
2017-10-12 Paul Please reset user code (security code) for Nokia 2110 NHE4-NX (DCT-1)
2017-10-12 Paul Please reset user code (security code) for Nokia 2110 NHE4-NX (DCT-1) IMEI: 490138109032180
2017-08-04 ebi please i unlock code for nokia 6100 NPL-2
2017-01-06 Nick My children were wanting VA 26-6681 some time ago and discovered a great service that has lots of fillable forms . If others want VA 26-6681 too , here's VA designation
2017-01-06 Nick My children were wanting VA 26-6681 some time ago and discovered a great service that has lots of fillable forms . If others want VA 26-6681 too , here's VA designation
2016-12-24 binay pathak Nokia ke modal number 100 ka phone restore de sakta hai to call kare 7654051396 par meharwani hogi
2016-06-20 moha how to remove massag restricted code from nokia 5140
2016-01-02 hieu911 my nokia 2270 ESN HEX 25215ae1, Code 0519420jl15re, please help me ESN
2015-11-27 neeraj unlock code for nokia 6235 rm60 reliance network without sim
2015-11-13 belouli please unlock code for nokia c7 357395044234527
2015-10-13 argenis carreño please i unlock code for nokia 1208b RH-106, movistar, imei :011701001558147 thank you
2015-08-25 Jaan I need Nokia 6800 NHL 6 full body plz can anyone help me that's my dads last memories
2015-02-17 shinto How to buy a screen part of my nokia 7610s supernova?
2015-01-24 Akash Thakur my mobile is Nokia 1110i security lock how to unlock withought sim card master reset please help me
2014-12-28 agus bos hp jadul saya 1600 kaga bisa dibuka kode pengamannya.. ??
2014-12-22 roman how unlock nokia 6066
2014-11-06 najombi isaac how to remove restricted code from nokia ce434,mode 6030,type rm 74